ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າຂອງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານ 

ທາງເຮົາມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ມີໂອກາດຕ້ອນຮັບທ່ານ ແລະ ຫວັງວ່າທ່ານໄດ້ເພີດເພີນມ່ວນຊື່ນໄປກັບງານຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມຂໍຮຽນທ່ານປະກອບຄໍາ​ຄິດ​ເຫັນ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ແບບ​ຟອມປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ໄປນີ້​.


ນອກນັ້ນ, ທຸກຄໍາຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດນຳໄປປັບປຸງງານໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ງານຂອງພວກເຮົານັ້ນມີຄວາມຫມາຍ ແລະ ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບທ່ານ.