RANGE ROVER SPORT

ນິຍາມໃຫມ່ຂອງຄວາມຫຼູຫຼາແບບສະປອດ
RANGE ROVER SPORT redefines sporting luxury


ເປັນເຈົ້າຂອງ RANGE ROVER SPORT ໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້, ພ້ອມຮັບປະກັນສູງເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ
Pre-book RANGE ROVER SPORT now and get complimentary warranty 5 years or 100,000 km

RANGE ROVER SPORT ນິຍາມໃຫມ່ຂອງຄວາມຫຼູຫຼາແບບສະປອດ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ສຳຜັດກັບການຂັບຂີ່ແບບຄ່ອງໂຕອັນຊົງພະລັງ ທີ່ມາພ້ອມນະວັດຕະກຳ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມ

ເປັນເຈົ້າຂອງ RANGE ROVER SPORT ໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້, ພ້ອມຮັບທັນທີເງື່ອນໄຂໃຫມ່ສຸດພິເສດ:
ຮັບປະກັນສູງເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ
ບຳລຸງຮັກສາເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 60,000 ກິໂລແມັດ
ບໍລິການສຸກເສີນຕາມຖະໜົນ 24 ຊົ່ວໂມງເຖິງ 3 ປີ
ຈອງລ່ວງຫນ້າ Pre-book

RANGE ROVER

ສຳຜັດການເດີນທາງແບບ First Class ກັບ RANGE ROVER, ຕົ້ນແບບຂອງຄວາມເປັນຜູ້ນຳຢ່າງແທ້ຈິງ
Experience your first-class travel with RANGE ROVER, lead by example


ເປັນເຈົ້າຂອງ RANGE ROVER ໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້, ພ້ອມຮັບປະກັນສູງເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ
Pre-book RANGE ROVER now and get complimentary warranty 5 years or 100,000 km

ເລີ່ມຕົ້ນທຸກການເດີນທາງດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍກັບເຕັກໂນໂລຢີທັນສະໄຫມທີ່ສາມາດຕັດສຽງລົບກວນຈາກດ້ານນອກ ເພື່ອສ້າງຄວາມຊົງຈຳດີໆໃຫ້ທ່ານໃນທຸກການເດີນທາງ.

ຂໍ້ສະເຫນີສຸດພິເສດໃນຊ່ວງເທດສະການ, ທ່ານສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງ RANGE ROVER ໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້, ພ້ອມຮັບທັນທີເງື່ອນໄຂໃຫມ່ສຸດພິເສດ:
ຮັບປະກັນສູງເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ
ບຳລຸງຮັກສາເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 60,000 ກິໂລແມັດ
ບໍລິການສຸກເສີນຕາມຖະໜົນ 24 ຊົ່ວໂມງເຖິງ 3 ປີ
ຈອງທົດລອງຂັບ Book your test drive

DEFENDER

ສ້າງສັນປະສົບການການເດີນທາງຂອງທ່ານໄປອີກລະດັບຫນຶ່ງກັບ DEFENDER
Innovate your travel experience to the next level with DEFENDER


ພຽງທ່ານຈອງ DEFENDER ຮັບທັນທີສິດທິພິເສດ ດາວເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 20% ຫຼື ດອກເບ້ຍຕໍ່າພຽງ 0,56%
Pre-book DEFENDER today with a low down payment of 20% or low interest of 0,56%

ສ້າງສັນປະສົບການການເດີນທາງຂອງທ່ານໄປອີກລະດັບຫນຶ່ງກັບ DEFENDER

ຂໍ້ສະເຫນີສຸດພິເສດໃນຊ່ວງເທດສະການ, ພຽງທ່ານຈອງ DEFENDER ມື້ນີ້ຮັບທັນທີສິດທິພິເສດ ຈ່າຍດາວເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 20% ຫຼື ດອກເບ້ຍຕໍ່າພຽງ 0,56%

ພ້ອມເງື່ອນໄຂໃຫມ່ສຸດພິເສດ:
ຮັບປະກັນສູງເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ
ບຳລຸງຮັກສາເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 60,000 ກິໂລແມັດ
ບໍລິການສຸກເສີນຕາມຖະໜົນ 24 ຊົ່ວໂມງເຖິງ 3 ປີ
ຈອງທົດລອງຂັບ Book your test drive

Drive with care everyday

LAND ROVER ມອບຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ທ່ານ ດ້ວຍການໃຊ້ບໍລິການກັບຕົວແທນຈຳໜ່າຍທີ່ແທ້ຈິງພຽງຜູ້ດຽວ.

Be assured with LAND ROVER SERVICE, an only authorized dealer.

ຂັບດ້ວຍຄວາມໃສ່ໃຈໃນແຕ່ລະວັນ
Drive with care everyday


ໝັ້ນໃຈກັບການບໍລິການສ້ອມແປງປ່ຽນຖ່າຍດ້ວຍອາໄຫຼ່ຂອງແທ້ຈາກໂຮງງານ ດ້ວຍຊ່າງຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງ ແລນໂຣເວີ

ນັດໝາຍບໍລິການລ່ວງໜ້າ ເພື່ອຮັບສິດທິພິເສດໃນການໃຊ້ບໍລິການ ກວດເຊັກລົດແບບອີເລັກໂຕນິກ ພ້ອມໃຫ້ທ່ານສະດວກສະບາຍດ້ວຍບໍລິການຮັບລົດເຖິງທີ່ ຫຼື ບໍລິການຮັບສົ່ງທ່ານ.

ພ້ອມຮັບລາຄາພິເສດຄ່າອາໄຫຼ່ ແລະ ຄ່າແຮງງານໃນການບຳລຸງຮັກສາລົດ

Be assured with Sole Distributor! Genuine spare parts and a well-trained technician to look after your car like a family member.

Booking your service appointment to use the Electronic Vehicle Health Check (EVHC)

Special complimentary on maintenance item for both part and labor.
ນັດໝາຍບໍລິການລ່ວງໜ້າ Book an appointment

Land Rover COLLECTION

ແພັກເກດ Land Rover Branded Goods ໃນລາຄາສຸດພິເສດທີ່ຄຸ້ມຄ່າຄຸ້ມລາຄາ

Complimentary Land Rover Branded Goods package

ເຄື່ອງໃຊ້ແບຣນ Land Rover Branded Goods ຄຸນນະພາບແບບສຸດພິເສດທີ່ບົ່ງບອກສະໄຕທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ່ານ.

Land Rover Branded Goods, represent your modern luxury lifestyle. 


ຮັບແພັກເກດ Land Rover Branded Goods ໃນລາຄາສຸດພິເສດ ຄຸ້ມຄ່າຄຸ້ມລາຄາ ລວມມີ Land Rover Branded Goods ແພັກເກດ 3-in-1 ແລະ Land Rover Branded Goods ແພັກເກດ 5-in-1 ໃນລາຄາພິເສດ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຫຍັດຄ່າໃຊ່ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ

Complimentary Land Rover Branded Goods package Land Rover Branded Goods Package 3-in-1 and Land Rover Branded Goods Package 5-in-1 in special price and save cost.
ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ More detail