SERVICE PROMOTION

SERVICE PROMOTION

ເລືອກສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ກັບລົດຂອງທ່ານຫ້ກັບລົດຂອງທ່ານ


ແພັກເກດປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງສຳລັບລົດ ແລນໂຣເວີ ປະກອບມີ

- ພຣາຍມາຣີ່: ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ກອງເຄື່ອງ

- ໂປຣ: ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ, ກອງເຄື່ອງ ແລະ ກອງແອ

- ພຣີມຽມ: ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ, ກອງເຄື່ອງ, ກອງແອ ແລະ ກອງອາກາດ


ນັດໝາຍບໍລິການລ່ວງໜ້າ ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບແພັກເກດປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ຮັບການກວດເຊັກແບບເອເລັກໂຕນິກ


ນັດຫມາຍບໍລິການລວ່ງຫນ້າ

Range Rover Velar

Range Rover Velar
ຮູບຊົງດີໄຊທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ

ການອອກແບບທີ່ມີຄວາມປະສົມປະສານ ແລະ ມີເອກະລັກ ພ້ອມກັບນະວັດຕະກຳທີ່ທັນສະໄຫມ ໃຫ້ໄດ້ເຫັນເຖິງມຸມມອງຂອງອະນາຄົດ

ຈອງຕອນນີ້, ຮັບທັນທີ ດອກເບ້ຍ 0% ຍາວ 2 ປີ ພ້ອມເງື່ອນໄຂພິເສດ:
- ຮັບປະກັນສູງເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 150,000 ກິໂລແມັດ
- ບໍາລຸງຮັກສາເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 60,000 ກິໂລແມັດ
- ບໍລິການສຸກເສີນຕາມຖະໜົນ 24 ຊົ່ວໂມງເຖິງ 5 ປີ

*ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດ

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ

RANGE ROVER SPORT

RANGE ROVER SPORT
ນິຍາມໃໝ່ຂອງການຂັບຂີ່ແຫ່ງອະນາຄົດ

ປະສົບການໃໝ່ກັບຄວາມສະປອດຫຼູຫຼາ ແລະ ນະວັດຕະກຳທີ່ທັນສະໄຫມ ດ້ວຍລະບົບຊ່ວຍຈອດ, ລະບົບຊ່ວຍເບກສຸກເສີນ, ແຈ້ງເຕືອນເມື່ອອອກນອກເລນ ແລະ ລະບົບຕັດສຽງລົບກວນຈາກພາຍນອກລົດ

ຈອງຕອນນີ້, ຮັບທັນທີ ດອກເບ້ຍ 0% ຍາວ 24 ເດືອນ ພ້ອມເງື່ອນໄຂພິເສດ:
- ຮັບປະກັນສູງເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 150,000 ກິໂລແມັດ
- ບໍາລຸງຮັກສາເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 60,000 ກິໂລແມັດ
- ບໍລິການສຸກເສີນຕາມຖະໜົນ 24 ຊົ່ວໂມງເຖິງ 5 ປີ

*ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດ

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ

DEFENDER

DEFENDER
ທີ່ສຸດຂອງລາຊາແຫ່ງການຜະຈົນໄພ

ປົດປ່ອຍຄວາມເປັນນັກຜະຈົນໄພໃນໂຕທ່ານດ້ວຍ Defender ຈອງລ່ວງຫນ້າມື້ນີ້, ຮັບທັນທີ ຊຸດອຸປະກອນຕັ້ງແຄ້ມ ເງື່ອນໄຂພິເສດ:
- ຮັບປະກັນສູງເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 150,000 ກິໂລແມັດ
- ບໍາລຸງຮັກສາເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 60,000 ກິໂລແມັດ
- ບໍລິການສຸກເສີນຕາມຖະໜົນ 24 ຊົ່ວໂມງເຖິງ 5 ປີ

*ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດ

ຈອງທົດລອງຂັບ