DISCOVERY

DISCOVERY
ເລືອກອອກແບບລົດໃນຝັນຂອງທ່ານ

ທຸກສີ້ນສ່ວນ, ທຸກວັດສະດຸທີ່ອອກແບບໃນ DISCOVERY ສາມາດອອກແບບໄດ້ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ເພື່ອເຕີມເຕັມທຸກຊ່ວງເວລາຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ມີຄວາມໝາຍໃນລົດ SUV ອະເນກປະສົງ 7 ບ່ອນນັ່ງ5 ປີ


*ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ
ອອກແບບລົດຂອງທ່ານ

DEFENDER

DEFENDER
ຄວາມສາມາດທີ່ໄຮ້ຂີດຈຳກັດ

ແຂງແກ່ນ, ທົນທານ ມາພ້ອມກັບປະສິດທິພາບໃນການຂັບຂີ່ທີ່ເຫນືອລະດັບ, ຕອບໂຈດທຸກການເດີນທາງໃນທຸກພູມິປະເທດ.

ຈອງລາຊາແຫ່ງການປະຈົນໄພໄດ້ແລ້ວຕອນນີ້, ຜ່ອນບໍ່ມີດອກເບ້ຍ 365 ວັນໃນປ່າ.

ພ້ອມເງື່ອນໄຂພິເສດ:
- ຮັບປະກັນສູງເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 150,000 ກິໂລແມັດ
- ບໍາລຸງຮັກສາເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 60,000 ກິໂລແມັດ
- ບໍລິການສຸກເສີນຕາມຖະໜົນ 24 ຊົ່ວໂມງເຖິງ 5 ປີ

*ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດ
ຈອງເລີຍ

LAND ROVER COLLECTION

LAND ROVER COLLECTION

ທັນສະໄໝ ແລະ ຫຼູຫຼາໃນແບບຂອງ ແລນໂຣເວີ 


ໃຫ້ ແລນໂຣເວີ ເປັນຂອງຂວັນທີ່ພິເສດກັບຄົນພິເສດຂອງທ່ານ 

ຈາກລົດໃນຕຳນານສູ່ການອອກແບບມາເປັນເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບທີ່ແຝງດ້ວຍເອກະລັກຂອງແບຣນ

ຮັບຜະລິດຕະພັນຈາກ ແລນໂຣເວີ ໃນລາຄາພິເສດ
ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

SERVICE PROMOTION

SERVICE PROMOTION

ຄຸນນະພາບທີ່ມາພ້ອມມາດຕະຖານ ຈາກບໍລິການຫລັງການຂາຍ


ຂັບຂີ່ຢ່າງໝັ້ນໃຈ ໃນທຸກການເດີນທາງ

ການປ່ຽນໝໍ້ໄຟຕາມໄລຍະຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນໃຫ້ລົດຂອງທ່ານບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງລະບົບໄຟ

ຫລຸດຄ່າມາດຕະຖານ ແລະ ຍັງສົ່ງຜົນດີຕໍ່ມັດຕະພາບການຂັບຂີ່.

ນັດໝາຍບໍລິການລ່ວງໜ້າ ເພື່ອຮັບການກວດເຊັກແບບເອເລັກໂຕຣນິກ EVHC ຮັບການກວດເຊັກຄຸນນະພາບຂອງໝໍ້ໄຟ ແລະ ສ່ວນຫລຸດພິເສດເມື່ອປ່ຽນໝໍ້ໄຟ.
ນັດໝາຍບໍລິການລ່ວງໜ້າ