EXTENDED WARRANTY

EXTENDED WARRANTY

ຂັບຂີ່ຢ່າງໝັ້ນໃຈກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ຍາວນານ ດ້ວຍການເພີ່ມເວລາການຮັບປະກັນລົດ


ທາງເລືອກໃນການຂະຫຍາຍເວລາການຮັບປະກັນລົດ ປະກອບມີ
- ການຂະຫຍາຍເວລາການຮັບປະກັນລົດແບບ Optional New Car
- ການຂະຫຍາຍເວລາການຮັບປະກັນລົດແບບ Renewal
- ການຂະຫຍາຍເວລາການຮັບປະກັນລົດແບບ Over The Counter

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມກັບພວກເຮົາ ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍເວລາການຮັບປະກັນລົດທີ່ເໝາະກັບລົດຂອງທ່ານ


ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

Range Rover Velar

Range Rover Velar

ນະວັດຕະກຳທີ່ລ້ຳສະໄໝ


ຄວາມສະຫງ່າງາມອັນເປັນເອກະລັກ, ມາພ້ອມກັບການຜະສົມຜະສານທີ່ສົມບູນແບບຂອງພະລັງງານ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ.


ຈອງຕອນນີ້, ຈ່າຍເລີ່ມຕົ້ນພຽງມື້ລະ 30 ໂດລາ ພ້ອມຮັບທັນທີເງື່ອນໄຂພິເສດ:
- ຮັບປະກັນສູງເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 150,000 ກິໂລແມັດ
- ບໍາລຸງຮັກສາເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 60,000 ກິໂລແມັດ
- ບໍລິການສຸກເສີນຕາມຖະໜົນ 24 ຊົ່ວໂມງເຖິງ 5 ປີ

*ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດ

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ

RANGE ROVER SPORT

RANGE ROVER SPORT

ຄວາມເລົ້າໃຈທີ່ລໍຖ້າໃຫ້ທ່ານມາສຳຜັດ


ສຳຜັດຄວາມງາມທີ່ຊົງພະລັງ, ດຶງດູດທຸກສາຍຕາ, ຜະສົມຜະສານຄວາມຫຼູຫຼາ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍໄປກັບ Range R0ver Sport ຈອງຕອນນີ້, ຈ່າຍເລີ່ມຕົ້ນພຽງເດືອນລະ 1339 ໂດລາ ພ້ອມດອກເບ້ຍ 0% ເງື່ອນໄຂພິເສດ:
- ຮັບປະກັນສູງເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 150,000 ກິໂລແມັດ
- ບໍາລຸງຮັກສາເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 60,000 ກິໂລແມັດ
- ບໍລິການສຸກເສີນຕາມຖະໜົນ 24 ຊົ່ວໂມງເຖິງ 5 ປີ

*ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດ

ຈອງທົດລອງຂັບ

DEFENDER

DEFENDER

ທີ່ສຸດລາຊາແຫ່ງການຜະຈົນໄພ


ພິສູດມາດຕະຖານໃຫມ່ຂອງການຂັບຂີ່ໄປກັບ Defender ຈອງລ່ວງຫນ້າມື້ນີ້, ຈ່າຍເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 30% ເທົ່ານັ້ນ ພ້ອມຮັບທັນທີເງື່ອນໄຂພິເສດ:
- ຮັບປະກັນສູງເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 150,000 ກິໂລແມັດ
- ບໍາລຸງຮັກສາເຖິງ 5 ປີ ຫຼື 60,000 ກິໂລແມັດ
- ບໍລິການສຸກເສີນຕາມຖະໜົນ 24 ຊົ່ວໂມງເຖິງ 5 ປີ

*ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດ

ຈອງທົດລອງຂັບ