ເຂົ້າຮ່ວມລາຍຊື່ຜູ້ສັ່ງຈອງລົດ | JOIN THE WAITING LIST

ກະລຸນາຕື່ມລາຍລະອຽດຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມລາຍຊື່ຜູ້ສັ່ງຈອງລົດ New Range Rover Electric. ທ່ານຈະມີໂອກາດເປັນຫນຶ່ງໃນກຸ່ມຄົນທໍາອິດ ທີ່ຈະໄດ້ສັ່ງ Pre-order ລ່ວງຫນ້າໃນປີ 2024 ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນອັບເດດສຸດພິເສດກ່ຽວກັບ Range Rover ຮູບໂສມໃຫມ່ ທີ່ມີເອກະລັກຄັນນີ້.


Please enter your details below to join the waiting list for the New Range Rover Electric.

We’ll ensure you’re among the first to place a pre-order in 2024, and to receive exclusive updates about this iconic new Range Rover.

ການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ, ທ່ານໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ Jaguar Land Rover ແລະ ຕົວແທນຈຳຫນ່າຍ Land Rover ທີ່ທ່ານເລືອກສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້ ຕິດຕໍ່ກັບຫາທ່ານ ເພື່ອດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ.
Jaguar Land Rover ມຸ່ງເນັ້ນໃສ່ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນສາມາດພົບໄດ້ໃນ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ວິທີທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ສິດຂອງທ່ານ

By submitting your request, you agree that Jaguar Land Rover and the Land Rover retailer you have selected for this purpose may contact you to process your request.
Jaguar Land Rover is focused on protecting your personal data and information can be found in our privacy policy regarding how we process your data and how you can exercise your rights.